Limburgse handbaldagen logo

Limburg Handbal 2.0

STICHTING PLATFORM LIMBURG HANDBAL 2.0

 

Limburgs handbal is al jarenlang een begrip in Nederland. Niet voor niets is handbal in de provincie Limburg een van de kernsporten. De provincie wil handbal stimuleren in Limburg, en heeft daarvoor Stichting Platform Limburg Handbal 2.0 (LH 2.0) in het leven geroepen. 

 

Dit platform maakt het mogelijk om als overkoepelende organisatie, namens de provincie Limburg, sturing en inhoud te geven aan deze doelstelling. Daarnaast bewaken wij de extra financiële steun die de provincie Limburg geeft middels ons platform aan de handbalsport in Limburg.

 

LH 2.0 tast de behoeften en wensen samen met Limburgse handbalclubs af en is aanvullend en ondersteunend aan het aanbod van het Nederlands Handbal Verbond. Wij nemen dan ook actief deel in Limburgse en regionale overlegstructuren met de handbalverenigingen en andere stakeholders om samen deze behoeften in kaart te brengen. Op dit moment leggen wij de laatste hand aan een nieuw handbalplan 2017-2020, dat een vervolg moet geven op het bestaande en aflopende handbalplan.

 

In dit kader ondersteunt Platform Limburg Handbal 2.0 initiatieven op het gebied van breedtesport, talentontwikkeling, topsport en evenementen. De LHD is het bekendste evenement in Limburg met een jarenlange historie. Ook in 2016 mogen wij genieten van handbal over de grenzen heen. Wij wensen als LH 2.0, het bestuur en vrijwilligers van de LHD, samen met alle Limburgse Handbalvrienden een spannend en enerverend toernooi toe.

 

Met vriendelijke handbalgroet,

 

Het bestuur van LH 2.0
www.limburghandbal.nl