Limburgse handbaldagen logo

IN MEMORIAM: WIL KNOLS

Afgelopen vrijdag 29 september 2017 overleed na een lange periode van ziekte onze vriend en collega Wil Knols op 74-jarige leeftijd. Wil is van grote betekenis geweest voor het handbal in de regio. In de zeventiger en tachtiger jaren was hij technisch manager van Sittardia. Toen Sittardia in 1988 40 jaar bestond werd hij door het toenmalige bestuur gevraagd om samen met zijn maat Michel Janssen een internationaal toernooi op te zetten. Aldus gebeurde, en in samenwerking met toen nog Blauw Wit en Vlug en Lenig betekende dat het ontstaan van de Limburgse Handbaldagen. Tot 2001 bleef Wil lid van de toernooicommissie van de Limburgse Handbaldagen. Als de man met veel internationale contacten was hij in die tijd verantwoordelijk voor het aantrekken van de buitenlandse deelnemers.

Na 2001 bleef Wil actief op de achtergrond, en nadat in 2008 de Limburg LIONS ontstonden werd hij opnieuw technisch manager, hetgeen hij tot 2012 met veel verve is blijven doen. Sindsdien was hij erelid van de Limburg LIONS.

Wil was bij alles wat hij deed zeer gedreven. Hij stond voor wat hij deed, kon soms wat recht voor zijn raap zijn, soms wat chaotisch ook, maar was altijd uitermate integer en strijdend met open vizier. We zullen zijn collegialiteit en vriendschap missen.

Terug naar het nieuwsoverzicht